22 november 2020

Groeten van Joseph en Aisha!

Weten jullie nog? Elk jaar houden we een inzameling voor Joseph en Aisha (beiden 12 jaar) uit Tanzania om hen te helpen met een goede opleiding. Vorig jaar hebben we ook ons oude schoolmeubilair gestuurd naar de organisatie die hen ondersteunt.

Onze oude stoelen en tafels worden goed gebruikt in de dorpsschool. Deze week kregen we een paar foto’s en jullie krijgen de hartelijke groeten en veel dank voor de steun! Ook dit jaar zullen we rond kerst weer een actie starten voor Joseph en Aisha. Misschien kun je vast een leuke actie bedenken.

Het Gymnasium Celeanum staat voor goed onderwijs, voor de mogelijkheid voor alle kinderen om aan hun talenten te werken en om een goede toekomst op te bouwen. Daarom heeft het Gymnasium Celeanum besloten om twee kinderen van Malaika Kids Nederland structureel te steunen om hun een kans te geven om naar een privéschool te gaan, zodat zij een kans op een goede opleiding en toekomst krijgen, net als onze leerlingen. Hiervoor is jaarlijks een minimaal bedrag nodig van € 1.200,- en dit willen wij met z’n allen ophalen, door middel van donaties, de kerstactiviteit en andere activiteiten. Mocht u nu al willen steunen, dan kan dat! Graag zelfs. Donaties kunnen overgemaakt worden op NL 51 RABO 0302724206 Gymnasium Celeanum tnv Joseph en Aisha. Alvast dank voor de steun!

Zie ook: https://www.celeanum.nl/celeanum/malaika-kids/