27 september 2021

Ilias in metrum

De leerlingen uit klas 5 Grieks lezen de Ilias van Homerus (8e eeuw voor Christus). Een prachtig epos over Griekse en Trojaanse helden zoals Achilles, Ajax, Agamemnon en Hektor en sterke vrouwen zoals Andromache, Briseïs en de mooie Helena. Maar de leerlingen kunnen de tekst niet alleen lezen, ze kunnen het ook nog op toon voordragen!

Een epos als de Ilias had een vast ritme: de dactylische hexameter. Lange en korte klanken wisselen elkaar af. De leerlingen uit klas 5 leren dit ritme. Mw De Haan daagde haar leerlingen uit om de eerste regels van de Ilias mooi te kunnen voorlezen: met én zonder tekst. Indra en Juan konden het als geen ander en droegen de eerste regels van de Ilias zonder problemen uit hun hoofd voor. Goed gedaan!

De Ilias gaat over de ruzie tussen Agamemnon en Achilles en beschrijft een korte periode uit de Trojaanse Oorlog. De oorlog was ontketend door de roof van de Griekse Helena door de Trojaan Paris. Helena was al getrouwd en de Grieken waren vast van plan haar terug te halen en trokken op naar Troje. Daar leverden zij 10 jaar strijd, maar konden Troje pas innemen na de list van de slimme Odysseus die de truc van het houten paard bedacht. Het paard werd volgestopt met Griekse strijders en nietsvermoedend trokken de Trojanen het paard de stad binnen. Zo konden de Grieken de stad veroveren. Troje werd met de grond gelijkgemaakt, de inwoners vermoord of tot slaaf gemaakt.