17 januari 2024

Wandelende wiskundeles

Rustig aan een tafeltje zitten en sommen maken was er voor klas 6 niet bij! De sommen moesten door de leerlingen uitgewerkt worden op white boards verspreid door de klas. Nu was het eens niet de docent die een opgave op het bord maakte, maar de leerlingen zelf!

In groepjes van drie gingen de leerlingen aan de slag met een aantal korte examenopdrachten. Na iedere opdracht kreeg een andere leerling de stift. Het hele groepje was verantwoordelijk voor wat er op het whiteboard kwam te staan. De docent liep rond voor eventuele vragen, maar het was mooi om te zien dat de groepjes zich ook met elkaar gingen bemoeien.

Aan het einde van de les had bijna iedereen alle vijf opdrachten gemaakt. Tevredenheid alom!