11 december 2020

Succes bij Klassieken Olympiade

In november hebben in heel Nederland bijna 700 leerlingen, waarvan 14 leerlingen van onze school, deelgenomen aan de Klassieke Olympiaden voor Latijn/Grieks. Acht Celeasten mogen door naar de tweede ronde in januari. Goed werk!

De leerlingen kregen een niet voorbereide tekst Latijn en Grieks voor hun neus. Gymnasiasten met het vak Latijn in hun pakket lazen een passage uit de Ars Amatoria van Ovidius waarin de dichter tips aan jongemannen geeft om een meisje te versieren. Voor hen met het vak Grieks stond een passage uit Het Symposium van Lucianus op het programma en lazen de deelnemers over de wijze waarop een filosoof onuitgenodigd zijn entree maakt op een feestelijk diner.

Het Gymnasium Celeanum heeft goed gescoord: meer dan de helft van onze leerlingen mag door naar de tweede ronde. Dat die score heel hoog is, realiseerden wij ons des te meer toen we lazen dat er van de 700 deelnemers maar 52 zijn toegelaten tot de volgende ronde.

Ian, Suna Kaya, Jelmar en Rolf uit klas 6 en Julia uit klas 5 gaan door voor de tweede ronde voor Latijn. Marrit en Renée uit klas 6 en Isa uit klas 5 mogen door voor Grieks. Deze leerlingen gaan op maandag 11 januari strijden om een finaleplek. De tweede ronde is wel even andere koek dan de eerste: de deelnemers zullen zich terdege moeten voorbereiden op de teksten, die ze nu wel van tevoren krijgen. Opnieuw het Symposium van Lucianus voor Grieks en voor Latijn weer de Ars Amatoria van Ovidius. Wij wensen de bovenstaande leerlingen veel succes!