22 mei 2024

Scheikunde docent geeft geologie

De docenten van het Celeanum kunnen alles! Zo stond in klas 5 aardrijkskunde ineens een scheikundeleraar voor de klas! Meneer Van den Belt heeft een gastles gegeven over zijn expertise waar hij zelfs in is gepromoveerd: de geologie en gesteenten van Nederland.

Meneer Van den Belt had niet alleen stenen mee uit de ondergrond van Nederland, maar bijvoorbeeld ook uit de V.S. Hoogtepunt was misschien toch wel een boomfossiel van ongeveer 300 miljoen jaar oud!

Een leerzame les, waarbij leerlingen hopelijk hebben geleerd dat gesteentelagen je veel meer kunnen vertellen dan je op eerste ogenblik zou denken. En zo zie je maar: scheikunde en aardrijkskunde hebben meer met elkaar gemeen dan je van tevoren zou denken. Namens de aardrijkskundesectie: Bedankt meneer van den Belt!