24 september 2021

Kunst bij Jong Celeanum

De leerlingen van Jong Celeanum kregen een les over vormcontrasten. Een contrast is het verschil tussen tegenstellingen, maar het is leuker om over zoiets te puzzelen.

De leerlingen kregen vervolgens kaartjes waarop begrippen stonden en kaartjes met afbeeldingen van kunstwerken. In duo’s probeerden zij de tegenstellingen te vinden en hierbij voorbeelden van kunstwerken neer te leggen. Daarna zijn zij zelf aan de slag gegaan met het tekenen van letters van hun naam in een eigen gekozen vormsoort.

Saillant detail: één van de kunstwerken was van de opa – Jan van der Zee – van één van de docenten.