2 maart 2021

Klas 4 neemt hun ecologische voetafdruk onder de loep

Normaal gesproken vindt in klas 4 een uitwisseling plaats met onze partnerschool uit Düsseldorf. Vanwege de coronapandemie is dat dit jaar niet mogelijk. Het contact met Duitse scholieren vinden we wel belangrijk en daarom doet klas 4 cluster Duits mee met veel andere Nederlandse en Duitse scholieren aan de Euregionale Scholenwedstrijd 2021.

Het gaat hierbij om een vakoverstijgend project van de vakken Duits, aardrijkskunde en economie. Dit jaar gaat het om klimaat en duurzaamheid; thema’s die de laatste jaren al veel scholieren op de been hebben gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de vele klimaatstakingen en -marsen, de bekendheid van Greta Thunberg en het feit dat steeds meer jongeren zich zorgen maken over het milieu en hun toekomst.

De Nederlandse meteorologe Margot Ribberink, bekend van televisie, zal in vier digitale workshops de thema’s klimaat en duurzaamheid behandelen. De vier onderdelen Wonen, Vervoer, Voeding en Spullen staan hierbij centraal. In de laatste workshop bereiden de leerlingen zich voor op hun inzending voor de Scholenwedstrijd. Met deze inzending proberen de leerlingen het buurland te motiveren om duurzamer te leven en iets voor het klimaat te doen. En de Duitse leerlingen proberen op hun beurt onze leerlingen daartoe te stimuleren.

Social media
Het contact tussen Nederlandse en Duitse scholieren is een belangrijk onderdeel van de Euregionale Scholenwedstrijd. Door de coronapandemie gaat dat deze keer helaas niet persoonlijk – dus is er iets anders bedacht. Via social media kunnen de leerlingen met elkaar in contact komen. Vooral op Instagram (www.instagram.com/euregiorheinwaal) zullen tijdens de workshopfase story’s, foto’s en andere posts geplaatst worden. Maar ook Facebook (https://www.facebook.com/eursw) is een belangrijk medium voor contacten, discussies e.d.

Het project is maandag 1 februari begonnen en loopt tot en met 15 maart. Dan moet de inzending af zijn. Op 21 april vindt er een prijsuitreiking plaats.

Hieronder het interview dat de Euregio heeft afgenomen met een zestal leerlingen uit klas 4

“Er kunnen mooie dingen ontstaan wanneer Nederlanders en Duitsers samenwerken”

Wat is mijn persoonlijke ecologische voetafdruk? Wat kan ik doen om duurzamer te leven? En hoe kan ik leeftijdsgenoten uit Duitsland inspireren om ook een duurzamere weg in te slaan? Met die vragen zijn ca. 20 leerlingen uit klas 4 van Gymnasium Celeanum uit Zwolle aan de slag gegaan. Zij doen namelijk mee aan de derde editie van de Euregionale Scholenwedstrijd van de Euregio Rijn-Waal, die dit jaar om het thema ‘duurzaamheid’ draait.

Nederlandse en Duitse middelbare scholieren nemen tijdens de wedstrijd met behulp van vier digitale workshops hun eigen levensstijl kritisch onder de loep. Met hun nieuw opgedane kennis over duurzaamheid gaan ze aan de slag met een creatieve inzending, waarmee ze leeftijdsgenoten uit het buurland motiveren om ook duurzamer te gaan leven.

Op een leuke manier spreekvaardigheid Duits verbeteren

Waarom wilden de scholieren van Gymnasium Celeanum meedoen aan deze grensoverschrijdende wedstrijd? “Duurzaamheid is een heel actueel thema, met veel urgentie”, legt scholiere Veerle uit. “Wij zullen veel met klimaatverandering te maken krijgen, dus het is belangrijk om iets te doen. Het leek ons daarom nuttig om ons in dit thema te verdiepen.” Daar sluit docent economie Liekele Gaastra zich bij aan: “We mogen niet onderschatten dat deze scholieren tot de generatie behoren die het meest zal gaan merken van de gevolgen van de klimaatcrisis.” “En het is ook een mooi project omdat je nu op een andere manier met Duits aan de slag gaat”, vindt leerling Merijn. “Zo kunnen we op een leuke manier onze spreekvaardigheid verbeteren.”

Bart Scheperboer, docent economie en aardrijkskunde, vindt dat het project een welkome afwisseling op de dagelijkse online lessen is. “In het project komen bovendien meerdere zaken samen: de leerlingen gaan interdisciplinair aan de slag met het thema duurzaamheid, verbeteren hun Duits én komen in contact met Duitse leeftijdsgenoten.”

Veel kleine veranderingen maken samen een groot verschil

De scholieren hebben inmiddels een groot deel van de vier workshops over duurzaamheid en klimaatverandering afgerond. In de eerste workshop gingen ze onder leiding van meteorologe Margot Ribberink aan de slag met hun ecologische voetafdruk: de impact die hun leefstijl heeft op de aarde. Wat hebben ze tot nu toe van de workshops opgestoken? Veerle bekent dat ze een beetje schrok van haar uitslag van de test waarmee ze haar ecologische voetafdruk berekende. “Ik dacht dat ik best duurzaam leefde, maar ik zat toch boven het gemiddelde. Dat heeft me wel echt gemotiveerd om dingen nu anders te gaan doen.” Klasgenoot Juan is zich ook bewuster geworden van de impact die zijn gedrag heeft op het milieu: “Ik douche nu vaak iets korter, en probeer wat vaker dat stukje vlees te laten staan. Het project is echt een eyeopener voor me.”

Scholiere Berber is zich er nu meer van bewust dat veel kleine dingen samen een groot verschil kunnen maken. Ze let er nu op dat ze het licht uitdoet wanneer ze niet in haar kamer is, en zet haar computer uit als ze hem niet gebruikt. Klasgenoot Mare koopt vaak tweedehands kleding via het platform Vinted. “En ik koop nooit spullen op AliExpress, want die zijn zo goedkoop dat je eigenlijk wel weet dat ze niet verantwoord geproduceerd zijn.” Leerlinge Rose vertelt tot slot dat ze heeft geleerd dat het belangrijk is dat op producten wordt vermeld hoeveel CO2-uitstoot er bij de productie veroorzaakt is.

“Leuk om leeftijdsgenoten uit een ander land te leren kennen”

Een belangrijk doel van de Euregionale Scholenwedstrijd is om Nederlandse en Duitse scholieren in contact te brengen met elkaar, zodat ze kunnen kennismaken met elkaars taal en cultuur. Daar zijn de scholieren erg enthousiast over. “Duits is een grote taal binnen Europa”, legt Veerle uit. “Laatst las ik dat er elk jaar veel geld verloren gaat in de handel omdat mensen niet goed genoeg Duits spreken. Dat is toch zonde? En ik vind het heel leuk om mensen van mijn leeftijd uit een ander land te leren kennen. Hun leefwereld is net iets anders dan die van mij, en dat vind ik interessant.”

Agnes Lelifeld-Thie, docente Duits, legt uit dat er daarom normaal gesproken veel activiteiten georganiseerd worden: “We zouden op schoolreis naar Berlijn gaan, en er vinden elk jaar uitwisselingen met Duitse scholen plaats.” Door de coronapandemie kon dat allemaal niet doorgaan. En dat is erg jammer, vindt ze. “Je leert een vreemde taal toch het beste in het land zelf. De lessen Duits alleen zijn niet voldoende; je moet regelmatig in Duitsland zijn, ook om te ervaren dat Duitse cultuur toch een beetje anders is.” Daar is Juan het mee eens: hij vindt het leuk om in aanraking te komen met andere culturen. “Duitsers denken misschien net wat anders dan wij Nederlanders, en wanneer je dan de koppen bij elkaar steekt, kunnen er hele mooie dingen ontstaan – juist doordat we verschillend denken.”