15 september 2019

Klas 3 druk met voorbereiding herdenking Rozenboom – Uitnodiging

Ieder jaar herdenkt het Gymnasium Celeanum de deportatie van de Zwolse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen van klas 3 zijn druk met de voorbereiding. Dit jaar een project rond Etty Hillesum.

De leerlingen uit klas 3 hebben onder leiding van hun docent Nederlands een citaat van Etty Hillesum uitgezocht en naar aanleiding daarvan schrijven zij een gedicht, betoog of een brief. Het mooie weer van vorige week leende zich goed voor overpeinzingen in de buitenlucht. Op de foto’s leerlingen uit klas 3C die aan het nadenken waren over “hun” citaat.

Op vrijdag 2 oktober 1942 werden minstens 84 Joodse Zwollenaren vastgehouden in de gymzaal van het toenmalig Gymnasium Celeanum aan de Veerallee. Dat waren voornamelijk vrouwen en kinderen van de circa 60 Zwolse Joodse mannen die sinds de zomer van dat jaar gedwongen te werk waren gesteld in Nederlandse werkkampen in Overijssel en Friesland. Op zaterdag 3 oktober werd de hele groep onder het mom van gezinshereniging naar het doorgangskamp Westerbork gedeporteerd. Zeven personen wisten uit de gymnastiekzaal of kamp Westerbork te ontsnappen en overleefden in onderduik de oorlog. Alle overige mannen, vrouwen en kinderen werden naar de vernietigingskampen in het Oosten gedeporteerd. Slechts één van hen overleefde. In de gymzaal van het Gymnasium Celeanum aan de Veerallee werden daags na de deportatie “gewoon” weer gymlessen gegeven.

Om de huidige leerlingen deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van Zwolle in het algemeen en die van het Gymnasium Celeanum in het bijzonder niet te laten vergeten, houdt het Gymnasium Celeanum elk jaar een herdenking bij het monument ‘De Rozenboom’. In 2015 heeft het Celeanum dit monument geadopteerd. Het monument is gemaakt door de kunstenares Iris
le Rütte. Inspiratiebron voor dit beeld was een tekst uit het dagboek van Etty Hillesum, geschreven op de dag dat de Joodse gezinnen in het gymnasium bijeengedreven werden, op 2 oktober 1942: “Vruchten en bloemen dragen op elke grond, waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn?”

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze herdenking op donderdagmiddag 3 oktober 2019. De herdenking vindt plaats vanaf 14.00 uur. Leerlingen uit jaarlaag drie zijn niet alleen druk met de opdracht rond Etty Hillesum, ook worden zij in de week vóór de herdenking tijdens mentorlessen erop voorbereid door historicus Piet den Otter. Onderdeel van de herdenking is een rozentocht. Deze tocht gaat vanaf het huidige Gymnasium Celeanum-gebouw aan de Westerlaan naar de gymzaal van het vroegere pand van het Gymnasium Celeanum aan de Veerallee. Daar zullen de leerlingen de namen noemen van de mensen die gevangen zaten in deze gymzaal en daarna zullen zij een roos neerleggen bij het
monument ‘De Rozenboom’. Na het namen noemen volgt een minuut stilte.

Programma (de tijden zijn bij benadering, behalve het aanvangstijdstip)
14.00 uur Ontvangst door Jeroen Vogel, conrector klas 3
14.05 uur Inleiding over Zwolse Joodse gemeenschap/geschiedenis/Gymnasium
Celeanum door historicus Jaap Hagedoorn
14.15 uur Muziek Schindler’s List door Fabian Altena uit klas 3C (viool), begeleid door
Philine Coops (piano)
14.30 uur De docent Nederlands, Susanne Koster, vertelt iets rondom de opdracht over
Etty Hillesum die de leerlingen van leerjaar 3 gedaan hebben.
14.45 uur Vertrek tocht naar Veerallee
14.55 uur Namen noemen, bloemen leggen monument Rozenboom en minuut stilte.
15.30 uur Terugtocht naar Westerlaan, napraten, opdracht van de leerlingen bekijken.

In het atrium van onze school aan de Zoom kunnen bezoekers van 23 september tot en met
4 oktober de tentoonstelling “Jodenvervolging in 12 portretten” bekijken met levensverhalen
van Joodse Zwollenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie voor meer informatie over deze
tentoonstelling: http://www.judaica-zwolle.nl/index.php?pageID=49