19 december 2019

Kerstactie: steun Joseph en Aisha

Al enige jaren steunt het Celeanum Malaika Kids door middel van sponsoring van twee kinderen, Joseph en Aisha, zodat ook zij goed onderwijs kunnen volgen. Ook dit jaar staat de kerstactie in het teken van Malaika Kids en van Joseph en Aisha in het bijzonder. Neem daarom vrijdag 20 december alsjeblieft een donatie voor ze mee! Overmaken kan ook op NL 51 RABO 0302724206 Gymnasium Celeanum tnv Malaika Kids Joseph en Aisha

Het Gymnasium Celeanum staat voor goed onderwijs, voor de mogelijkheid voor alle kinderen om hun talenten uit te werken, om een goede toekomst op te bouwen en daarom heeft het Gymnasium Celeanum besloten om twee kinderen van Malaika Kids structureel te steunen om hun een kans te geven om naar de privéschool te gaan, zodat zij een kans op een goede opleiding en toekomst krijgen, net als onze leerlingen. Hiervoor is jaarlijks een minimaal bedrag nodig van € 1.200,- en dit willen wij met z’n allen ophalen, door middel van donaties, de kerstactiviteit en andere activiteiten. Donaties kunnen ook overgemaakt worden op NL 51 RABO 0302724206 Gymnasium Celeanum tnv Malaika Kids Joseph en Aisha.

Over Malaika Kids
Malaika Kids is in 2004 ontstaan toen een aantal vrijwilligers uit Nederland en Engeland besloten om het werk van een lieve vrouw uit Dar es Salaam actief te gaan ondersteunen. Najma Manji bood al vele jaren hulp aan weeskinderen in Dar es Salaam, want Tanzania kent vele weeskinderen voor wie de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Najma Manji gaf ze eten, nam ze op in haar huis en gaf ze waar nodig medische hulp. Haar werk werd zo omvangrijk dat ze om hulp vroeg via haar dochter die in Nederland woont.

Er werden plannen gemaakt en al spoedig na de oprichting van Malaika Kids in 2004 werd er een huis gehuurd in Dar es Salaam dat is ingericht als opvanghuis voor weeskinderen. Daar kon aan ca. 15 kinderen onderdak geboden worden. In eerste instantie vangt Malaika Kids de kinderen daar op en gaan zij op zoek naar familieleden. Als zij familieleden vinden die bereid en geschikt blijken om het weeskind op te nemen, dan plaatsen zij het kind na goedkeuring van de Sociale Dienst onder hun hoede. Van alle kinderen die in de zorg van Malaika Kids zijn geplaatst lukt het om meer dan 50% bij familie onder te brengen. Zij steunen die families dan vaak middels het hiervoor opgezette Relatives Support Programma. De gezinnen ontvangen dan voedselpakketten, schoolgeld, etc. Ook werkt Malaika Kids aan het opzetten van een micro finance faciliteit waarmee ze arme gezinnen kunnen helpen met het opzetten van bijvoorbeeld een bedrijfje, een winkel etc.

Lukt het niet om familieleden te vinden of is de familie niet in staat om de zorg van het kind op zich te nemen, dan gaan de kinderen na enkele maanden naar het Malaika Kids kinderdorp om daar opgenomen te worden in één van de vele kleine gezinnen.

Meteen na het openen van het opvanghuis in Dar es Salaam in 2004 werd er ook gestart met plannen voor de bouw van een heus kinderdorp. Met hulp van een kinderpsychologe werd samen met de lokale krachten in Tanzania een plan ontwikkeld hoe zo’n dorp eruit zou moeten zien. Er werd gekozen voor een model waar de kinderen in kleine simpele huisjes in kleine groepen (5 meisjes plus 5 jongens van verschillende leeftijden) samen met een zorgmoeder zouden wonen.

Vijf jongens en vijf meisjes in leeftijd variërend van 1 tot 18 jaar wonen in dit kinderdorp samen in één woning met een ‘gezinsmoeder’ bij wie zij samen opgroeien. De ‘gezinsmoeder’ verzorgt en begeleidt de kinderen. Op die manier benaderen zij zo goed mogelijk een ‘gewone’ gezinsstructuur, waarin bijvoorbeeld de oudere kinderen helpen bij de zorg voor de jongere. Zo ontstaat een hechte familieband die het welzijn van de kinderen bevordert. Inmiddels heeft het dorp een capaciteit van 80 en binnenkort als de laatste gebouwen gereed zijn, 100 kinderen.

Malaika Kids heeft naast haar zorg voor de kinderen ook een programma om zelf in Tanzania aan inkomsten te kunnen komen. Rondom het kinderdorp is veel land bijgekocht en daar wordt op dit moment al voldoende groenten en fruit geteeld voor eigen behoefte. Ook wordt er een deel van de oogst extern verkocht waarmee dan de vraag om steun uit het buitenland af neemt.

Toch blijft het nodig om hulp te blijven geven. Zowel voor de huidige organisatie als voor de verdere groei. Lees verder op de website van Malaika Kids hoe u kunt helpen: www.malaika-kids.org

De kinderen uit het kinderdorp gaan er natuurlijk ook naar school. De meeste kinderen gaan naar een openbare school in een dorp verderop. Maar zo’n 16 kinderen hebben de mogelijkheid om naar de privéschool die direct naast het dorp staat te gaan. De verschillen tussen deze twee soorten zijn groot. Op een privéschool zijn de klassen veel kleiner en krijgen de leerlingen daar beter onderwijs. Ook leren ze er Engels. Dit is van groot belang voor hun toekomst, want zoals ze daar zeggen: ‘When you speak English, you speak to the world’.