15 oktober 2023

Kamper kunstendag voor klas 2

De leerlingen van klas 2 hebben een bijzondere dag gehad in Hanzestad Kampen. De hele jaarlaag heeft zich op de fiets, samen met vijf enthousiaste begeleiders, verplaatst naar Kampen. Een bezoek aan kunstencentrum Quintus en aan het Ikonenmuseum stond op het programma.

Bij Quintus konden leerlingen deelnemen aan verschillende workshops: streetdance, improvisatietheater, koperblazen, gitaarspelen, 3D pen, ijzerdraad en pinhole fotografie. Het was ontzettend leuk om alle leerlingen in actie te zien!

Naast deze workshops was iedereen uitgenodigd om een kijkje te nemen in het Ikonenmuseum. De conservator Liesbeth van Es startte daar met een korte inleiding over iconen en vervolgens kregen de leerlingen de opdracht een icoon uit te zoeken, waarvan het portret recht van voren is geschilderd. Op een vel papier moesten zij met potlood proberen de schaduwen op het gezicht na te maken. Veel portretten bleken behoorlijke wallen onder de ogen te hebben. Goed om te weten: wallen staan symbool voor wijsheid! Op school gaan de leerlingen binnenkort aan de slag om een eigen icoon te maken.

Na deze serieuze opdracht, en te midden van alle vrome, heilige iconen, was er ook tijd om de schilderijen vanuit een andere invalshoek te bekijken. De leerlingen mochten een foto maken van een icoon en deze foto bewerken, zodat de betekenis van het icoon verandert. Omdat het inleveren op de dag zelf lastig was kregen nog een paar dagen extra om hun creatie via Magister in te leveren. De beste inzending maakt kans op een leuke prijs!

Na afloop konden de leerlingen in het Ikonenmuseum een kijkje nemen bij de tentoonstelling van Henk Helmantel. Even totaal iets anders dan de iconen!