23 februari 2020

Gastles duurzaamheid voor klas 4

Leerlingen uit klas 4 kregen tijdens de les aardrijkskunde een gastles van Rik Jansen, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij ingenieursadviesbureau Sweco over duurzaamheid.

Tijdens de les vertelde Rik Jansen over verduurzaming van onze leefomgeving. Hij ging vooral in op de uitdagingen waarvoor we als land in het algemeen en de gemeente Zwolle in het bijzonder staan met betrekking tot energietransitie. Hierbij werd duidelijk dat het niet alleen gaat over omschakelen naar duurzamere energiebronnen, maar vooral ook over gedragsverandering bij consumenten en bedrijven. Leerlingen kregen deze les in het kader van hun praktische opdracht over duurzaamheid: hoe kunnen onderdelen van het Celeanum verduurzaamd worden?

Na afloop stelden de leerlingen veel vragen en werd er enthousiast gediscussieerd. Een zeer inspirerende les. Voor herhaling vatbaar!