15 maart 2021

De tweede ronde: de Klassieke Olympiade Grieks

Op 11 maart deed Isa Douwes uit klas 5 onder supervisie van Marijke van Riessen mee aan de tweede ronde van de Klassieke Olympiaden Grieks. Twee andere leerlingen, die ook tot de tweede ronde waren doorgedrongen, moesten vanwege de presentaties van de profielwerkstukken afhaken.

Het pensum bestond uit een aantal pagina’s uit het Symposium van Loukianos. Tijdens een diner, waarbij filosofen van allerlei stromingen (Epicuristen, Stoïcijnen, Aristotelianen, Platonisten, Cynici) aanwezig zijn, raken de heren filosofen verwikkeld in een ordinaire ruzie, waarbij ze elkaar uitmaken voor alles wat lelijk is, wijn over elkaar heen gooien en met elkaar op de vuist gaan. Het heeft blijkbaar geen nut, zo concludeert de verteller, om vaak met je neus in geleerde boeken te zitten en filosofische leerstellingen te kennen, als je die leerstellingen niet ook in de praktijk brengt!

Na een aantal pittige opgaven over een deel van het pensum volgde er een creatieve opdracht waarbij Isa mocht kiezen uit een opdracht om te  beschrijven hoe ze dit verhaal zou verfilmen en een opdracht om een 21e eeuws Symposium te schrijven, dat (zoals Loukianos’ Symposium referenties bevat naar het Symposium van Plato) referenties bevat naar het Symposium van Loukianos.

Op 19 maart horen wij wie de drie finalisten voor de laatste ronde op 10 april zijn.