25 oktober 2021

Wereld van de wateroverlast (Klas 4 NLT)

In de week voor de vakantie werden de vierdeklassers bij het vak NLT ‘ondergedompeld’ in de wereld van wateroverlast. Bij de module klimaatverandering kwamen meneer Vergeer (gemeente Kampen) en meneer Braaksma (SWECO) vertellen over de aanpassingen die gedaan moeten worden om droge voeten te houden in de stad. Met behulp van voorbeelden uit Kampen en Zwolle werd onder andere duidelijk gemaakt dat er soms water op de straat blijft staan bij een extreme bui, maar dat dit niet erg is, zolang het maar geen grote overlast geeft. Ook werd er gerekend met het verhang van een rioolbuis en de diameter van een rioolbuis om te bepalen hoeveel water deze buis kan afvoeren. Een geslaagde kennismaking met het werkveld van de klimaatadaptatie!