11 oktober 2016

Waardige herdenking Rozenboom

Donderdag 6 oktober herdachten we de deportatie van de Zwolse Joden uit de gymzaal van het oude Celeanum voor de tweede keer. Ook dit jaar waren de leerlingen van klas drie aanwezig.

In stilte luisterden zij naar een verhaal van dr. Frank Inklaar, historicus uit Zwolle. Hij maakte de verbinding tussen de harde feiten van vroeger en de werkelijkheid van de huidige tijd. Wat vooral beklijft is zijn stelling dat er in de wereld veel veranderd is in de afgelopen 70 jaar, maar dat de mens in zijn oorsprong nog steeds gelijke neigingen heeft. Daar moeten we ons iedere dag weer bewust van zijn en het risico ervan onderkennen.

Vervolgens stond mevrouw Koster, docente Nederlands aan onze school, stil bij de levenswandeling van Etty Hillesum. Op enkele regels uit haar dagboeken (Vruchten en bloemen dragen op elke grond, waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn?) is het monument “De Rozenboom” geïnspireerd. Het is het verhaal van een krachtige vrouw, die tegenover al het geweld en de fysieke overmacht van de nazi’s het enige stelt wat ertegenover te stellen valt en wat niet af te nemen is: geestkracht, ziel.

Daarna liepen we met elkaar naar de Veerallee, in stilte, om een witte roos aan de voet van het monument te leggen. De gymzaal die vorig jaar in vlammen opging en afgelopen jaar opnieuw is opgebouwd was onze twijfelachtige buurman.

Fotografie: Stefan Lucassen