24 juni 2024

Science festival klas 2

Het was een gezellig boel aan de Westerlaan tijdens het Science Festival. Ouders, docenten en andere belangstellende kwamen kijken wat voor mooie exhibits de tweedeklassers gemaakt hadden voor het Science festival.

Eerder in het jaar waren de leerlingen op excursie geweest naar het Science Center van Nemo Amsterdam. Hier konden zij inspiratie opdoen voor hun eigen werkstukken. En dat is gelukt! Er was van alles te doen en te bleven tijdens het festival. Enthousiast legden de leerlingen de werking van hun exhibits uit. De leerlingen hebben erg hun best gedaan en het publiek vond het fantastisch! Een mooie middag.