15 maart 2015

Poëzieavond klas 1

Donderdagavond 12 maart was het zover: de Poeziëavond van klas 1! Vanaf november vorig jaar zijn onze eerstejaars al druk bezig met dit vakoverschrijdend poëzieproject. Dit jaar was het thema ‘Ik denk aan jou’. Het project wordt jaarlijks afgesloten met een poëzieavond, waar de eerstejaars in groepen hun muzikale creaties aan medeleerlingen, ouders en docenten laten horen.

Bij tekenen, waar het avontuur begon, hebben de leerlingen gebrainstormd over het thema ‘Ik denk aan jou’. Na deze brainstormsessie begon het echte werk: ze mochten aan de linosnedes gaan werken. De lino’s zijn door de leerlingen zelf afgedrukt. Tijdens de lessen Nederlands hebben de leerlingen kennisgemaakt met verschillende dichtvormen. Vervolgens schreven zij zelf een gedicht bij het thema ‘Ik denk aan jou’. Bij de lessen muziek werden de uitgekozen gedichten voor de poëzieavond voorzien van muziek.

Tijdens de poëzieavond zijn er door elke klas vijf gedichten ten gehore gebracht. De leerlingen hebben deze gedichten bij de lessen muziek en Nederlands zelf uitgekozen. Elke klas verzorgde twee keer een groepsoptreden. Leerlingen die zelf een instrument spelen, hebben bij deze groepsoptredens meegespeeld. Daarnaast was er een declamatie en ter afsluiting zongen de leerlingen hun eigen klassenlied. Het aanbod was divers. We hebben ontroerende, maar ook doordachte en vrolijke gedichten gehoord. Zelfs het ijsbeertje Knut kwam voorbij!