12 maart 2020

Plusles koken en game-ontwerpen

Ook de pluslessen koken en game-ontwerpen zijn gestart!

Boven op zolder aan de Westerlaan is een heuse mancave, waar door een aantal leerlingen onder begeleiding van de heer Gruben hard gewerkt wordt aan het coderen van hun eigen game.

Ondertussen werd er aan de Zoom heerlijk gekookt. De heer Goudbeek leerde de leerlingen de fijne kneepjes van het pizza bakken!

Elk jaar worden in de laatste twee periodes van het schooljaar pluslessen aangeboden. Dit zijn lessen die een beroep doen op andere type vaardigheden en talenten van leerlingen dan in de gebruikelijke lessen. Elk jaar wisselt het aanbod. Dit jaar is het mogelijk te koken, roeien, beeldhouwen, keramiek en game-ontwerpen. Pluslessen staan open voor alle leerlingen.