15 februari 2023

inzamelingsactie voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Vorige week werden delen van Turkije en Syrië getroffen door een allesverwoestende aardbeving. De LeCo (leerlingencommissie) is daarom een actie gestart om geld in te zamelen voor giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties.

Er zijn in school overal posters opgehangen met een QR-code om geld te doneren op giro 555. Let op: je kunt het bedrag aanpassen naar de hoeveelheid die jij wil doneren. Aanstaande vrijdag 17 februari zal de LeCo bovendien knakworstenbroodjes verkopen aan de Zoom. De broodjes kosten 2 euro en de winst gaat naar giro 555. Vergeet dus vrijdag je geld niet en scan ondertussen ook even de QR-code: alle beetjes helpen!

Wil je ook een actie starten? Dat kan! Neem contact op met de LeCo via leco.celeanum@gmail.com

Het dodental van de aardbeving is inmiddels opgelopen tot boven de 33.000 en de VN verwacht dat dit aantal verder zal oplopen tot boven de 50.000. Het leven van honderdduizenden mensen in Syrië en Turkije is volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak.