4 december 2019

Klas 4 op de banken

Deze week klimmen de leerlingen van klas 4 op stoelen en tafels om maar zo goed mogelijk de metingen uit te kunnen voeren voor de praktische opdracht van natuurkunde.

Door de valtijd te meten van een papieren hoedje gaan ze de luchtweerstandcoëfficiënt bepalen. De metingen worden met uiterste precisie en veel enhousiasme gedaan. De docenten wachten vol verwachting op de mooie resultaten.