19 februari 2021

Het Celeanum komt in beweging voor Malaika Kids

Afgelopen week hebben leerlingen en docenten het winterse weer getrotseerd om geld op te halen voor Malaika Kids. Onderbouwleerlingen gingen de uitdaging aan om 15 km te wandelen of hard te lopen. Bovenbouwleerlingen en docenten gingen voor de 20 km. En met succes! Dankzij gulle sponsoren hebben we meer dan 3400 euro op weten te halen voor Joseph en Aisha. In combinatie met de giften van afgelopen december komt het totaalbedrag uit op bijna 4000 euro. Een prachtig resultaat!

Heel veel dank aan iedereen die gewandeld, gerend, gesponsord of ons op een andere manier gesteund heeft.

Wil je ook bijdragen aan de opleiding van Joseph en Aisha in Tanzania? Doneren kan nog op NL51 RABO 0302 7242 06 t.n.v. Joseph en Aisha.