22 september 2023

Herdenkingsboom voor Jonathan

Op tweede kerstdag 2022 overleed onze leerling Jonathan Scheppink. Vandaag zou hij 16 jaar geworden zijn.

Jonathan overleed plotseling na een korte ziekte. Ter nagedachtenis, maar vooral ook om zijn leven te vieren werd vandaag een herinneringsboom geplant naast onze school. Vrienden van Jonathan en zijn jongere zusje plantten de boom. Het is een lindeboom, symbool voor liefde en verbinding. De boom werd geplant na korte toespraken van Jonathans moeder Judith en Gerard Top, jaarlaagcoördinator klas 3 en 4. Veel leerlingen waren aanwezig om hun klasgenoot en vriend te gedenken.