7 oktober 2021

Fietsexcursie klas 5

Een heerlijke middag op de fiets!Dat deden de leerlingen klas 5 tijdens de fietsexcursie van aardrijkskunde. Deze lesperiode leren de leerlingen over watermanagement en wat is er dan beter om dat met eigen ogen te gaan zien?

Onder de aanwezigheid van een hogedrukgebied en experts van het Waterschap Drents Overijsselse Delta fietsten de leerlingen onder andere langs de Vreugderijkerwaard, de dijkverlegging bij Westenholte, de waterzuivering en nog een paar plekken in de stad, zoals geveltuintjes in Assendorp.

Al met al, mede door het lekkere weer, een leuke en leerzame middag!