16 oktober 2021

Gastlessen Dante

De leerlingen van klas 5 kregen de week voor de herfstvakantie gastlessen over Dantes La divina commedia. Dit in het kader van het 700ste sterfjaar van Dante. Al met al zeer boeiende en leerzame lessen!

De gastlessen werden verzorgd door de Italiaanse culturele vereniging Societá Dante Alighieri afdeling Deventer en wel door Aldrik Velders, Emilia Velders-Boni en Eva Szekeres. In twee boeiende lessen vertelden zij de leerlingen over Dantes beroemde La divina commedia – De goddelijke komedie. De gastsprekers lieten zien dat in zijn eigen tijd – de 14e eeuw- het boek enorme invloed had en deze nog steeds heeft.

Mevrouw Velders-Boni nam de leerlingen mee op Dantes reis naar de hel onder leiding van Vergilius. Dante schrikt als hij de ijzeren poort naar de hel binnengaat; immers, er boven staat geschreven: “Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt.” Vergilius stelt hem gerust; wat Dante nu allemaal gaat zien, gaat hem helpen bij de keuzes die hij in zijn leven nog gaat maken. Zo komen ze meteen in het begin treurende zielen tegen die veel lawaai maken. Als Dante vraagt wie het zijn, antwoordt Vergilius:

“Dit is ’t ellendige lot
van treurige zielen die tijdens hun leven
geen kwaad hebben gedaan, maar evenmin goed.”*

Kortom, volgens Dante moet je keuzes maken in je leven; je zou je altijd in moeten zetten voor het goede. Mevrouw Velders hield de leerlingen voor dat ook zij keuzes moeten maken in hun leven. En dat Dantes boek al eeuwen lang daarbij een leidraad is geweest. En ook dat er altijd hoop is. Dante komt uiteindelijk bij de Louteringsberg. Daar leert hij over de vrije wil en dat mensen door liefde zijn geschapen. Onder slechte omstandigheden kunnen mensen op basis van hun vrije wil en hun intellect altijd voor het goede kiezen.

De heer Velders, hoogleraar scheikunde aan de Universiteit van Wageningen en hoofd van het Laboratorium voor BioNanoTechnologie in Wageningen, liet de leerlingen zien hoe hij onderdelen van Dantes La divina commedia toepast in zijn werk en in dit geval het verhaal van Odysseus. Dante ontmoet Odysseus in de hel vanwege diens listen. Odysseus is immers de bedenker van het Trojaanse paard dat zoveel doem en verderf zaaide onder de Trojanen. Velders vertelde dat zijn vakgroep bezig is met het ontwikkelen van nanomedicijnen die hun “last” pas loslaten op de plek van de bestemming en daarbij dus een Trojan Horse zijn voor de cel waarin ze terechtkomen.

Mevrouw Szekeres vertelde de leerlingen dat kunstenaars nog altijd veel inspiratie halen uit La divina commedia. De leerlingen mogen de komende weken nu zelf creatief aan de slag; we zijn erg benieuwd naar de resultaten!

*Vertaling uit Dantes goddelijke komedie. De Hel, verteld door Lies Lavrijsen. Een voor de jeugd geschreven vertaling van de Dantes De goddelijke komedie. Aanrader!