20 juni 2019

Creativiteit in de onderbouw

De leerlingen uit de onderbouw zijn de afgelopen periode weer zeer creatief bezig geweest. Bij de plusles architectuur ontwierpen ze een eigen huis. In klas 1 tekenden ze het verhaal van Pandora.

Elk jaar worden in de laatste twee periodes van het schooljaar pluslessen aangeboden aan alle leerlingen van de onderbouw. Dit zijn lessen die een beroep doen op andere type vaardigheden en talenten van leerlingen dan in de gebruikelijke lessen. Elk jaar wisselt het aanbod, maar te denken valt aan activiteiten als beeldhouwen, survivallen, 3D-printen, mountainbiken, programmeren, circusacts en dit jaar dus ook een plusles architectuur.

Pandora
Pandora was de eerste vrouw die door de god Hefaistos gemaakt werd. Ze werd gevormd uit water en klei. Prometheus en zijn broer Epimetheus hadden van Zeus de opdracht gekregen om de mens te maken. Zij maakten een man, maar omdat die man zo ongelukkig was, stal Prometheus een brandende toorts van de Olympos en schonk de mensheid het vuur. Zeus vond dit verraad zo erg, dat hij de mensheid wilde straffen. Hij beval Hephaistos om uit water en aarde een vrouw te vormen, genaamd Pandora. Daarna schonken alle goden haar goede gaven. Athena gaf haar intelligentie, talent en manieren. Zij kleedde haar in de mooiste en kleurrijkste kleding. Aphrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. De andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. De laatste god, Hermes, gaf haar de spraak en plantte schaamteloze gedachten en een bedrieglijke aard in haar wezen. Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had: nieuwsgierigheid.

Zeus schonk haar aan Prometheus, maar deze wist dat een geschenk van de goden niet zonder gevolgen blijft en weigerde haar. Hij raadde zijn broer aan dat ook te doen. Zeus liet haar daarop door Hermes bij Epimetheus, de broer van Prometheus, brengen. Niettegenstaande de waarschuwingen van Prometheus nam hij haar tot vrouw. Zeus schonk het paar ook pithos (vat), dat gesloten moest blijven. Op een dag kon Pandora haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en opende het vat. Toen kwamen daar alle rampen, ziekten en zorgen uit tevoorschijn en verspreidden zich over de aarde. Pandora deed gauw het deksel dicht, maar bijna alles was er al uit. Alleen de hoop zat nog er nog in.