30 augustus 2019

Celetour Klassiek: Programma: Van Aeneas tot limes

Ook komend cursusjaar zijn er weer klassieke lezingen in samenwerking met het Nederlands Klassiek Verbond. Er worden dit jaar vijf lezingen gehouden.

Aanvang en plaats: 19.30u (inloop (19.15u); Gymnasium Celeanum, Zoom 37, 8032 EM Zwolle, in lokaal 22-23 (2e
verdieping).
Toegang: gratis voor leerlingen en NKV-leden, andere belangstellenden betalen 2.50 euro.
Aanmelden: kampen-zwolle@nkv.nl

Donderdag 3 oktober 2019: Petrus: van visser tot paus
door dr Roald Dijkstra, docent Radboud Universiteit Nijmegen en Katholieke Universiteit Leuven.

De vraag of Petrus nu écht in Rome gekruisigd is zal vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen worden beantwoord. Maar dat hij er al zeer vroeg vereerd werd is zeker. In deze lezing onderzoeken we de archeologische en historische sporen in Rome van Petrus en van Damasus (366-384), een opmerkelijke vertegenwoordiger van het opkomende pausdom.

Woensdag 20 november 2019: Mythen begrijpen: moderne benaderingen
door dr Hugo Koning, docent Stanislascollege Delft en Rijksuniversiteit Leiden.

Wat is een mythe en hoe moeten we een mythe begrijpen? Tijdens een snelle vlucht door de geschiedenis van de wetenschap van de Griekse en andere mythologie zien we hoe de belangrijkste geleerden (onder meer comparativisten, ritualisten, structuralisten, psychologen en sociobiologen) deze vragen beantwoorden.

Donderdag 30 januari 2020: Plato’s filosofie van de liefde.
door dr Christiaan Caspers, docent Murmelliusgymnasium Alkmaar en Universiteit van Amsterdam.

In deze lezing bekijken we ten eerste hoe Plato het begrip eros (liefde, begeerte, verlangen) radicaal naar zijn eigen hand zet. Ten tweede kijken we naar de kritiek die er al in de oudheid op Plato’s voorstelling van zaken geleverd werd, zowel door dichters als door collega- filosofen.

Dinsdag 7 april 2020: Corpora fingere lingua: schrijven over beeldende kunst.
door dr. Jörn Soerink, docent Rijksuniversiteit Leiden

In deze lezing houden we twee briljante passages uit Vergilius’ Aeneis tegen het licht: een beschrijving van de tempel van Juno (1.441-93) en het schild van Aeneas (8.626-731).
N.B. Toehoorders wordt vriendelijk verzocht een potlood en (teken)papier
mee te nemen!

Dinsdag 2 juni 2020: De limes. Op reis door het Romeins-Germaanse grensgebied tussen Donau en Rijn.
door Martin Boerman, classicus, historicus en econoom

De omvangrijkste twee werelderfgoederen van de UNESCO zijn voormalige grensversterkingen: op nummer 1 de Chinese muur en als goede tweede de Limes, die het Romeinse rijk afbakende van het vrije Germanië. Ondanks een lengte van zo’n 550 kilometer, veel archeologische vondsten en ruim een eeuw lang intensief onderzoek zijn de meeste vragen rondom deze
grens nog steeds onbeantwoord. In de lezing wordt ingegaan op het bijzondere concept van deze grens, de geschiedenis ervan en een aantal belangrijke onderzoeksvragen. Bovendien wordt verslag gedaan van de hoogtepunten van een reis langs deze grenslijn.