10 december 2023

Bovenbouwers succesvol bij klassieke olympiade

Ook dit jaar deden onze leerlingen mee met de Klassieke Olympiade. Annika, Indra, Ruben, Leonieke en Juléon hebben het heel goed gedaan en wisten door te dringen naar de volgende ronde. Gefeliciteerd!

Ruim 800 leerlingen hebben in Nederland en Vlaanderen meegedaan aan de eerste ronde van de Klassieke Olympiaden, waaronder twaalf leerlingen van onze school. Annika en Leonieke gaan door naar de tweede ronde voor Latijn en Juléon naar de tweede ronde voor Grieks. Indra en Ruben bereikten voor zowel Latijn als Grieks de tweede ronde. Voor Latijn mochten 58 kandidaten door naar de tweede ronde, voor Grieks 63 kandidaten. Deze leerlingen zullen strijden om een finaleplek.

Bij Latijn kregen de leerlingen een passage uit één van de brieven van Plinius. Bij Grieks werd de deelnemers een passage uit de Anabasis van Xenophon voorgelegd. Hierover werden de deelnemers bevraagd.

Vanwege het tijdstip van de tweede ronde (vlak voor en in de toetsweek) is het nog de vraag of deze kandidaten aan de tweede ronde mee zullen doen, maar dit resultaat is al een felicitatie waard!!! We zijn ontzettend trots op ze!