Terugkomdag voor leerlingen met inhaalachterstand

Leerlingen die nog toetsen en/of opdrachten moeten inhalen worden op school verwacht.