20 november 2016

Wiskundedag klas 5 en 6

Op vrijdag 18 november was het weer tijd voor de jaarlijkse wiskunde A/B/C dag. Alle leerlingen uit klas 5 en 6 gaan dan een hele dag aan de slag met een praktische opdracht die betrekking heeft op de wiskunde. Deze opdracht telt mee als schoolexamencijfer.

De leerlingen wiskunde B beten hun tanden stuk op een kansrekeningprobleem waarbij zwendelsets moesten worden geconstrueerd. Een zwendelset dobbelstenen is een set waarbij elke dobbelsteen aantrekkelijk is om te kiezen, omdat hij sterker is dan één of meerdere andere dobbelsteen. Maar elke dobbelsteen is ook weer zwakker dan tenminste één andere dobbelsteen in de set.

Bij wiskunde A/C verdiepten de leerlingen zich in de realisatie van een duurzame woonwijk. Aan de hand van berekeningen moest de haalbaarheid voor het bouwen van een energieneutrale wijk worden onderzocht. Voor de eindopdracht moesten de leerlingen zelf een folder ontwerpen waarin iedere bewoner van de wijk voor zijn eigen situatie kan bepalen wat de optimale keuze is voor de energievoorziening.

Het was een dag hard doorwerken, maar door de goede samenwerking en taakverdeling binnen de groepjes en het overschot aan eten (er werden zelfs pizza’s verorberd) heeft iedereen de opdracht op tijd afgerond. We hopen dat het voor iedereen een leuke en leerzame dag is geweest!