7 oktober 2015

Wie maakt de mooiste Vredesposter?

De leerlingen van klas 1 waren de afgelopen weken erg druk. Ze doen namelijk allemaal mee met de Peace Poster Contest, een internationale wedstrijd uitgeschreven door de Lions Club. De resultaten mogen er zijn!

Deze Vredesposter wedstrijd wordt al sinds 1988 door de internationale Lions organisatie georganiseerd met de bedoeling kinderen in de leeftijden van 11-13 jaar in schoolverband of anderszins te stimuleren om na te denken over ‘VREDE’ en zich hierdoor laten inspireren om tekeningen te maken over dit onderwerp. Inmiddels zijn er ieder jaar ruim 350.000 kinderen uit ruim 75 landen die aan deze tekenwedstrijd mee doen. Sinds 1994 doen ook honderden Nederlandse kinderen hieraan mee en het aantal deelnemers groeit nog elk jaar. Ook het Celeanum doet mee. Bekijk de foto’s voor een ‘sneak preview’!