Feestvereniging ZGB

De Zwolsche Gymnasiasten Bond (ZGB) is een leerlingenvereniging, die zich vooral richt op het geven van feesten. De ZGB bestaat al sinds 21 september 1908, en bestaat uit zes leerlingen uit verschillende klassen, elk met een eigen functie. Jaarlijks worden er door middel van verkiezingen nieuwe leden gekozen, zodat ieder jaar een nieuw bestuur zijn best kan gaan doen om er voor alle leerlingen een feestelijk en gezellig schooljaar van te maken.

De ZGB organiseert ieder jaar een heleboel schoolfeesten voor de onder- en bovenbouw. Ook wordt in november de Propaganda Avond (PPA) gehouden in theater De Spiegel. Hier krijgen leerlingen de kans hun talenten aan de rest van de school te tonen. Andere feesten zijn het Brugklasfeest, ZGB Openingsfeest, het Gala Nova voor klas 1 en 2, het Kerstgala voor de bovenbouw, het Lentefeest en het Eindfeest. Naast de schoolfeesten organiseert de ZGB ieder jaar nog meer activiteiten, bijvoorbeeld een Valentijnsactie of het Sinterklaasfeest.

De zes leerlingen van de Zwolsche Gymnasiasten Bond komen uit verschillende jaarlagen van deze school. Voor het schooljaar 2018-2019 ziet het bestuur er zo uit:

  • Praeses uit klas 5, dit is de voorzitter van de bond, Tobias van der Kolk.
  • Vice-Praeses uit klas 4, de rechterhand van de Praeses, Ijsbrand Meijer
  • Quaestor uit klas 5, gaat over de financiën, Willem Hehenkamp.
  • Ab-Actis uit klas 4 of 5, draagt zorg voor de schriftelijke zaken, Tessa Zwart
  • Assessor uit klas 4, de rechterhand van de Ab-Actis, vacature.
  • Juniorlid uit klas 2, behartigt de belangen van de onderbouw, vacature.

Heb je vragen over de ZGB, een van de feesten, de Propaganda avond of iets anders, kom dan naar één van de leden toe of stuur een mailtje naar: ZGBceleanum@hotmail.com

Het ZGB-lied

(ca 1908, J.H. Sebus)

Omnes amamus studium,
Et litterarum et artium.
Ergo nos quisque laudat.
Qui semper domi latitat,
Et nusquam versus recitat,
In sempiternum pereat.

REFREIN:
Amoenum carmen condemnat.
Congressionem detestat.
Eum puella nulla amat.
Floreat,
Splendeat,
Societas.

Cantemus nunc socialiter,
Hunc hymnum valde fortiter,
Ne longius cessemus.
Qui numquam id edidicit,
Nobiscum numquam id canit,
Eum semper contemnemus.

REFREIN:
Amoenum carmen condemnat.
Congressionem detestat.
Eum puella nulla amat.
Floreat,
Splendeat,
Societas.

Het lied gezongen door Annelau, Esmée, Max, Nienke, Stan, begeleid door Sarah:

en tijdens de PPA in 2011.