16 januari 2018

Van Goghjes in de dop

Klas 3 schilderde Van Gogh: ze hebben zwart-wit kopieën van schilderijen van Van Gogh nageschilderd in eigen gekozen kleuren.

Na heel licht met potlood de belangrijkste vormen te hebben aangegeven zijn de leerlingen gaan schilderen. Ieder mocht het verder op zijn eigen manier aanpakken.

Een belangrijke vraag tijdens de les was; hoe fijn- of grofmazig ga je te werk wanneer je voor het werkstuk maar 6 of 7 lesuren van 45 minuten de tijd hebt?

We zijn in ieder geval trots op de resultaten!