10 november 2017

Uitnodiging Ouderraad: lezing financiën en pubers

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De ouderraad nodigt alle ouders/verzorgers uit voor de algemene jaarvergadering van de
Ouderraad. Na het officiële gedeelte zal Mike Disseldorp een interessante lezing verzorgen over
geldzaken van studenten, met als titel: “Vind de balans!”

Opeens sta je als student in een vreemde stad om te gaan studeren aan universiteit of
hogeschool. Er komt veel op je af, daarnaast moet je ook nog eens financieel op eigen benen
staan en krijg je wellicht te maken met kamerhuur, verzekeringen, heffingen etc. Hoe krijg je dit
nu financieel in evenwicht en wat kunnen ouders betekenen en welke mogelijkheden biedt de
wet de ouders om hun kind optimaal te ondersteunen.

Hierbij wordt tijdens de presentatie ingezoomd op vragen als:
 Zijn er onder het nieuwe leenstelsel nog beperkingen aan wat je mag bijverdienen?
 Wat is collegegeldkrediet?
 Is er recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag?
 Hoe zit het met een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?
 Moet je je zelf tegen ziektekosten verzekeren?
 Wat zijn de banen van de toekomst?

Alles wordt interactief gebracht en voorzien van een dichterlijke knipoog.
Mike Disseldorp (Alkmaar, 1969) is fiscaal jurist, financieel planner & (ondernemers)coach, en
heeft gewerkt als fiscaal-jurist bij Baker Tilly Berk en financieel strateeg bij Bilanx. Daarnaast
brengt hij als Financieel Dichter een verfrissend poëtisch pecuniair geluid aan wie het maar
horen wil. Als Financieel Dichter biedt hij ook inzicht aan ondernemers en financiële instellingen
over hoe ze de band met hun klant kunnen versterken. Handelen vanuit verbondenheid met
gebruikmaking van heldere taal staat hierbij voorop.

U bent van harte welkom. Om een indicatie te hebben van het aantal aanwezigen verzoeken wij
u via de mail (ouderraad@celeanum.nl) door te geven of u (alleen of samen) komt.

Datum : maandag 27 november 2017
Plaats : Gymnasium Celeanum, Zoom 37, Zwolle
19.30 uur Inloop
19.45 uur ALV (jaarverslag, exploitatierekening en begroting 2017-18), nieuwe leden
20.15 uur Lezing mr. Mike Disseldorp FFP
21.30 uur Rondvraag en sluiting