16 mei 2019

Uitnodiging Celetour: Rembrandt

Graag nodigen we u uit voor een unieke lezing over de schilder Rembrandt van Rijn. Deze lezing wordt gegeven door de Zwolse kunstenaar Henk Heideveld, vader van Tomás uit klas 1b, en wel op 28 mei om 19.30 uur (inloop 19.15 uur), Zoom 37. Hij geeft deze lezing in het kader van het huidige ‘Rembrandtjaar’ 2019. (Rembrandt, 1606 – 1669, dus diens 350ste sterfdag.)

In deze beeldenrijke lezing van circa een uur zal de heer Heideveld op aanstekelijke wijze uitleggen waarom Rembrandt niet een zeer goede, maar een geniale tekenaar was. Heideveld noemt zichzelf een ‘late leerling’ van deze meester, en schreef in 2006, Rembrandt’s 400ste geboortejaar, een studie genaamd: “Rembrandt in Zwolle”. Een deel van Heidevelds tekeningen van Zwolle ‘in Rembrandts handschrift’ zijn in 2014 aangekocht door het Museum Het Rembrandthuis. Wie deze lezing bijwoont is daarmee meteen ook een ‘Rembrandt-kenner’! De heer Heideveld zal ook een aantal ‘originele Rembrandt-tekeningen’ met Zwolle als onderwerp laten zien.

Kortom, een lezing die u eigenlijk niet mag missen! Graag opgeven bij mevrouw M. de Haan, docente klassieke talen, mdehaan@celeanum.nl.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten!

Vriendelijke groet,

Brenda Broekman
Martine de Haan

Henk Heideveld als Rembrandt: