20 maart 2016

Rekentoets klas 5 en 6

Vorige week hebben alle leerlingen uit klas 5 en een paar uit klas 6 de rekentoets gemaakt. Vele kladblaadjes werden volgeschreven en hier en daar werd eens flink gezucht.

Af en toe waren leerlingen toch echt van mening dat er gegevens ontbraken of dat er een fout in de vraag stond, helaas mochten de docenten dan niks zeggen.

De leerlingen hebben inmiddels hun behaalde score ontvangen. Ze zullen echter nog een paar weken moeten wachten voordat de normering bekend wordt gemaakt.

De rekentoets is een verplicht examenonderdeel. Alle leerlingen in het VO en op het MBO moeten de rekentoets maken.
Wilt u zelf een keer een rekentoets maken?
http://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_1 kies voor rekentoets 3F. Veel succes!