16 november 2016

Prijs voor docente Klassieke Talen Suzanne Remmelink

Onze docente Klassieke Talen, Suzanne Remmelink, heeft de Onderzoeksparade 2016 van Hogeschool Windesheim gewonnen. Zij kreeg deze prijs voor haar masterthesis Motivatie voor Latijn, waarmee ze haar Master Learning & Innovation afrondde.

In haar masterthesis heeft Remmelink theorieën over motivatie en taalverwerving met elkaar in verband gebracht en daarmee de nieuwe onderwijspraktijk bij Latijn op het Celeanum onderbouwd. Sinds een jaar wordt namelijk in de onderbouw gewerkt met een nieuwe methode Latijn: Lingua Latina. Het Latijn wordt hierbij als een levende taal onderwezen. Door middel van plaatjes, gebaren en ook spreken leren de docenten de leerlingen Latijn. Grammaticale bijzonderheden worden zo de leerlingen meer spelenderwijs eigen gemaakt.

Vanuit die theorie heeft Remmelink interviews bij leerlingen en hun ouders afgenomen en onderzocht in hoeverre de nieuwe didactiek motiverender werkt dan de eerder gebruikte methode. Uit de interviews kwam een grotere competentie als motiverende factor naar voren. Een citaat uit het juryrapport: “Een meesterwerk dat frappeert, misschien niet omdat ‘motivatie’ als thematiek zo nieuw is, maar vooral omdat het verbindingen legt. Tussen aanpak binnen vakken (dood of levend), tussen methodische/didactische aanpak en relevante theorie, tussen docenten die met leerlingen werken en die met leerlingen én hun ouders te maken hebben.”

De volledige masterthesis is hier te downloaden.

img-20161109-wa0007