6 oktober 2016

Planetarium op school

Alle 2e  klassen hadden deze week een natuurkundeles in een mobiel planetarium.

Sterrenkunde komt niet aan bod in de boeken van natuur- en scheikunde in klas 2, maar omdat het zo interessant is en heel veel leerlingen ontzettend nieuwsgierig zijn naar sterrenkunde wilde  Celeanum daar graag iets meer mee doen.

Het mobiele planetarium van de Nederlandse Onderszoeksschool voor Astronomie  biedt een geweldige gelegenheid om leerlingen allerlei dingen te leren over de sterren.

Leerlingen kregen deze les  in een grote opblaasbare koepel, waar de hemel op het plafond werd geprojecteerd. De uitleg werd gegeven door Maik Zandvliet, een student sterrenkunde van de Rijksuniversiteit  Groningen. Van alles kwam aan bod: ons zonnestelsel, planeten, sterren en sterrenstelsels. Met grote aandacht van de leerlingen en veel enthousiasme van Maik werden allerlei dingen over ons heelal uitgelegd en werden vragen beantwoord. Van dingen die redelijk dichtbij onze aarde te vinden zijn tot objecten op grote afstand van onze aarde.

De leerlingen kwamen met verhitte gezichten en een flinke dosis kennis weer naar buiten. Een zeer geslaagde les sterrenkunde.