Bedrijfseconomie

Bij bedrijfseconomie leer je allerlei zaken die met het bedrijfsleven te maken hebben. Heb je plannen of ambitie om in de toekomst een eigen bedrijf op te zetten, dan is bedrijfseconomie echt iets voor jou.

Want wat komt er eigenlijk kijken bij het opzetten van een bedrijf of bij het leiding geven aan een organisatie? Je leert nadenken over zaken als kosten, opbrengsten en winst, communicatie, voorraadbeheer en marketing. Ook komen de juridische aspecten van organisaties en bijvoorbeeld personeelsbeleid aan bod. Bedrijfseconomie is een vak met een zeer praktische toepasbaarheid. Of je nou je eigen bedrijf wil beginnen of niet; je eigen boekhouding begrijpen is altijd nuttig. Tijdens de lessen leer je ook spreadsheets maken en ermee werken en krijg je les in jaarverslaganalyse. Ook maak je je eigen bedrijfsplan, dat je mag pitchen voor een professioneel team, zoals je misschien wel gezien hebt bij Dragons Den van de BBC. Het leren over het starten van een eigen bedrijf begint al in klas 3. In klas 3 doen de leerlingen mee met het project Day for Change. Dat is een project over microkredieten. Jullie proberen een eigen bedrijfje rendabel te maken, waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat.

VECON Business School

Het Celeanum is een VECON Business School (VBS). Een VBS kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor talenten van leerlingen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap.  Naast het aparte VBS-certificaat voor het Celeanum is er een VBS-certificaat voor iedere leerling die aan de gestelde eisen heeft voldaan. Kijk voor meer algemene informatie over wat een VBS is op de site van VBS.

Econasium

Sinds het schooljaar 2016-2017 is het Celeanum een Econasium. Als Econasium biedt het Celeanum leerlingen de kans zich nog meer te verdiepen in ondernemerschap, zowel in de theoretische als praktische kant. Zo leren ze hoe ze statistisch onderzoek moeten doen. Daarnaast bezoeken Econasium-leerlingen congressen, economische instellingen en bedrijven en nemen ze deel aan (bedrijfs)economische simulaties. Ze krijgen toegang tot de wetenschappelijke database van de TiU en worden bij onderzoek ook ondersteund door wetenschappers van de TiU. Het Econasium is hiermee niet alleen een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie in de (bedrijfs-)economie of econometrie, maar ook kunnen de leerlingen de aangeleerde statistische technieken toepassen in veel andere universitaire studies. Leerlingen die het Econasiumprogramma met goed gevolg hebben afgesloten, krijgen daarvoor een aantekening op hun diploma. Daarnaast ontvangen ze van de TiU het diploma “Certificate of Economic Proficiency”. Hiermee kunnen zij op onderdelen vrijstelling krijgen van hun studie, wanneer ze gaan studeren bij de TiU.

Vanaf klas 4 zijn er schoolexamens. Het vak wordt eind klas 6 afgesloten met een Centraal Schriftelijk Eindexamen.

Voorlichting voor klas 3: Voorlichting bedrijfseconomie klas 3 jaar 2021