Maatschappijwetenschappen

Bij maatschappijwetenschappen bestudeer je mensen, de wereld die ze ‘bouwen’ en waarin ze met elkaar leven en alle problemen en vraagstukken die daarbij komen kijken. Dat is zo breed als het klinkt: van obesitas tot conflicten en oorlogen in de wereld, van IS tot inkomensverschillen in Nederland, van samenwerking in de Europese Unie tot comazuipen onder jongeren en van marktwerking tot de integratie van vluchtelingen en nog veel meer. Het is een breed vak dat raakt aan andere vakken zoals economie, geschiedenis, aardrijkskunde en filosofie.

We kijken naar maatschappelijke vraagstukken (ontwikkelingen en problemen), verzamelen daar wetenschappelijke kennis over en verbinden ze met lange termijn ontwikkelingen in de wereld. We brengen orde in ons denken (en de chaos) aan, vormen een mening, delen die en leren mee te denken over oplossingen, want…..  nu bedenken volwassenen de oplossingen, maar over een aantal jaren zijn jullie zelf aan zet. Misschien alleen als burger die gaat stemmen, maar misschien ook als wetenschapper of als manager, rechter, politicus, techneut of vanuit een ander beroep. Je krijgt er hoe dan ook mee te maken, dus als het je interesseert of als je denkt dat je er later beroepsmatig iets mee wilt doen, is dit een mooi vak om je voor te bereiden.

Het is een leer-, denk-, doe- en praatvak waarin je leert om maatschappelijke analyses te maken (wat is er aan de hand, wie zijn er bij betrokken, welke meningen en oplossingen hebben zij en hoe kan er tot een beste oplossing gekomen worden?), waarin je sociaalwetenschappelijk onderzoek leert doen (in klas 5 doe je een periode onderzoek) en wetenschappelijke kennis en begrippen leert toepassen op de maatschappij, waarin je je mening leert vormen op basis van kennis, leert beargumenteren (op papier en mondeling) en leert uit te wisselen met anderen in een debat en tot slot waarin je leert meedenken in oplossingen  voor  vraagstukken van nu en in te toekomst in Nederland, Europa en de rest van de wereld. We werken in de klas, maar doen ook dingen ‘buiten de deur’.

Onderwerpen die we behandelen zijn onder andere ‘de machtsverhoudingen in de wereld’, ‘natievorming en de veranderende rol van de staat’, ‘de ontwikkeling van de moderne westerse mens en samenleving’, de rol van ‘religie’ in de wereld, maar we kijken ook naar samenlevingsvormen, maatschappelijke en economische verschillen tussen mensen, de rol van de media, criminaliteit en veiligheid, etc..

Tijdens het behandelen van deze onderwerpen leer je naast het doen van onderzoek werken met belangrijke sociaalwetenschappelijke begrippen en theorieën, zodat je bij afronding van dit vak al een stevige basis hebt voor vervolgstudies zoals sociale wetenschappen, sociologie, politicologie, internationale betrekkingen, rechten, bestuurskunde, psychologie, pedagogiek.

Kortom, een vak voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in mensen en in de wereld, die daar meer van willen weten en begrijpen en die creatief mee willen denken over die wereld.