Pluslessen

Onderbouw

Elk jaar worden in de laatste twee periodes van het schooljaar pluslessen aangeboden. Dit zijn lessen die een beroep doen op andere type vaardigheden en talenten van leerlingen dan in de gebruikelijke lessen. Elk jaar wisselt het aanbod, maar te denken valt aan activiteiten als beeldhouwen, survivallen, 3D-printen, mountainbiken, programmeren, circusacts enzovoorts. Pluslessen staan open voor alle leerlingen.

Bovenbouw

In de bovenbouw (klas 4,5,6) kunnen plusleerlingen zowel binnen de school als buiten de school, onder schooltijd, deelnemen aan extra activiteiten.

Activiteiten binnen school kunnen zijn: het volgen van extra vakken, zoals modules voor tekenen en drama, het meedoen aan het MEP (Model European Parliament), extra internationaliseringactiviteiten en extra sportactiviteiten.

Activiteiten buiten onze school: Olympiades, Masterclasses en Proefstuderen aan verscheidene universiteiten.

Van plusleerlingen in de bovenbouw wordt verwacht dat zij zelf initiatief nemen om aan activiteiten deel te nemen. Zij kunnen hun ideeën persoonlijk kenbaar maken bij de desbetreffende conrector.