18 februari 2016

Nyenrode Business Battle

Een verslag van onze economieredactie

We werden warm ontvangen en kregen eerst een bijzonder interessant college van Randy Bootland over alle aspecten van het schrijven van een businessplan. Als voorbeeld had hij de chocolade sector gekozen. Daarna gingen de leerlingen in groepjes van 7 of 8 personen werken aan hun eigen bedrijfsplan met als hoofddoel: het oprichten van een eigen chocolade business. Het was erg leuk om dit te doen met leerlingen van andere gymnasia. De leerlingen hadden verschillende meningen en dat leidde tot uitvoerige discussies over het maken van een goed businessplan.

Aan het einde van de dag werden de ideeën in twee subgroepen in het Engels gepresenteerd. Alle groepjes waren erin geslaagd goede businessplannen te schrijven en te presenteren. Nadat ieder groepje zijn businessplan aan een vakkundige jury had gepresenteerd werden er, na het geven van feedback, twee finalisten aangewezen die hun plan nogmaals mochten presenteren. Het idee voor een chocoladebrief ging er met de eerste prijs vandoor. Dit idee werd gekozen op basis van hun originele idee en goede presentatie. Onze leerlinge Lisa maakte deel uit van dit groepje.

Nu gaan de leerlingen echt aan de slag. Ze hebben geleerd hoe ze een businessplan moeten schrijven en nu is het aan hen om de opgedane kennis in praktijk te brengen en een eigen businessplan te schrijven. Uiteindelijk wordt op het Celeanum één businessplan geselecteerd en voorgedragen voor de wedstrijd om het beste businessplan van de gymnasia in Nederland.

Op 10 februari zijn de groepjes gekoppeld aan een coach en zijn de afspraken gemaakt over het te volgen traject. Op 18 mei worden de resultaten gepresenteerd. Spannend!