8 maart 2018

winnaars Natuurkunde Olympiade

De afgelopen periode is door een aantal bovenbouwleerlingen uit klas 5 en 6 hard gezwoegd voor de natuurkunde olympiade. Met diverse winnaars als resultaat. Gefeliciteerd, allemaal!

De onbetwiste nummer 1 uit klas 6 was Shayan. Hij gaat het Celeanum vertegenwoordigen bij de nationale natuurkunde olympiade. Een knappe prestatie leverden ook Isabel en Germen uit klas 6. Zij deelden de tweede plaats.

Ook de 5e klassers konden een prijs winnen: 3 leerlingen hadden een gelijk aantal punten en zijn samen dus 1e geworden van hun jaarlaag: Huib, Bella en Daphne.

Het Gymnasium Celeanum mag sinds 2014 het keurmerk Olympiadeschool voeren. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) kent dit keurmerk toe aan scholen die door middel van deelname aan Olympiades laten zien dat zij extra aandacht hebben voor talentontwikkeling in het bètaonderwijs.