25 maart 2019

Mooie poëzieavond klas 1

Onlangs werd alweer voor de 16e keer de Poëzieavond voor klas 1 gehouden. Een fantastische avond.

Het poëzieproject is een project voor alle brugklasleerlingen en is een samenwerking tussen de vakken tekenen, technology & design, Nederlands en muziek. Het thema dit jaar is “Verbinden.” Tijdens de poëzieavond hebben de leerlingen de resultaten van het project gepresenteerd: ze declameerden, zongen en musiceerden met behulp van hun eigen muziekinstrumenten.

Bij de lessen tekenen maakten de leerlingen linoleumsneden bij het thema “Verbinden” en bij de lessen Nederlands maakten ze een gedicht over hetzelfde onderwerp. Bij het vak technology & design maakten de leerlingen filmpjes bij de gedichten en bij muziek werden de geselecteerde gedichten tot een muzikale compositie omgevormd.

Van een selectie gedichten en linoleumsneden is een fraaie poëziebundel “Verbinden” gemaakt. Deze bundel was te koop tijdens de poëzieavond voor € 7,50 waarvan € 1,50 ten goede komt aan Unicef.

De foto’s geven een impressie van de avond. Binnenkort volgen de stop-motionfilmpjes.

Fotografie: Bert Grave