29 mei 2016

Middeleeuws lezen en schrijven

Leerlingen van klas 3 lazen in het kader van het literatuuronderwijs een middeleeuws verhaal in Nederlandse vertaling. Sommigen kozen voor Karel ende Elegast of Beatrijs, anderen lazen bijvoorbeeld Van den vos Reynaerde of Lanseloet van Denemarken.

In de lessen tekenen werd vervolgens aandacht besteed aan middeleeuwse verluchte handschriften. Kenmerkend van zo’n handschrift is het prachtig versierde initiaal, waarmee de tekst begint. De leerlingen kregen als opdracht om zelf ook zo’n initiaal te maken.

Ze zochten de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst op van hun gekozen verhaal, namen de eerste tien regels over in een passend lettertype en maakten vervolgens het initiaal. Onze school bleek over ware kunstenaars te beschikken! Lees, kijk en geniet!

Kijk ook eens op onze speciale Celekunst-pagina, waar deze en nog veel meer mooie kunstwerken staan: http://celekunst.weebly.com/initiaal.html