12 juni 2018

Schema laatste schoolweken

Op woensdag 13 juni is magister niet raadpleegbaar vanwege de invoering en verwerking van de eindexamenuitslagen. Het schema voor de laatste schoolweken, oa wanneer welke klas boeken moet inleveren, is inmiddels bekend. Dit is te lezen in bijgevoegd document:

Schema laatste 4 weken