14 oktober 2018

Klas 6 NLT bouwt eigen spectroscoop

Onlangs was een groep leerlingen uit klas 6 op excursie naar Groningen. Daar bezochten zij in de ochtend het KVI-Center for Advances Radiation Technology en ’s middags de Rijksuniversiteit Groningen.

De excursie hoort bij het vak Natuur, Leven en Technology (NLT), waarbij leerlingen de gelegenheid krijgen om toepassingen te zien van onderdelen van het vak NLT.

Bij KVI-CART werd door de wetenschapper Julia Even uitleg gegeven over de werking van het cyclotron dat daar in gebruik is. Ook heeft Julia verteld over haar onderzoek naar zware isotopen. Theorie die eerder al op school aan bod is gekomen kwam hier weer ter sprake, waarbij duidelijk werd waar je het voor nodig had. Een mooiere manier om te leren over natuurkunde is er niet.

In de rondleiding die volgde konden de leerlingen het cyclotron met eigen ogen aanschouwen en zien wat er allemaal voor apparatuur omheen was gebouwd.

Na de middag hebben de leerlingen onder leiding van twee studenten sterrenkunde geleerd over Planck kromme en infrarood straling en hebben ze zelf een spectroscoop kunnen bouwen. Met een spectroscoop kun je het licht van verschillende bronnen, zoals een ster, ontrafelen en zo meer te weten komen over de lichtbron.

Tenslotte volgde nog een rondleiding langs verschillende wetenschappelijke opstellingen in het Bernoulligebouw van de RUG en een bezoek aan de Blaauw-sterrenwacht. In de koepel van de sterrenwacht staat een telescoop, waarmee de studenten zelf verschillende onderzoeken doen tijdens hun studie. Bovendien stond op het dak van het Bernoulligebouw een zonnetelescoop opgesteld waarmee de zon fantastisch mooi te zien was.

We hebben een geslaagde dag gehad.