4 juli 2018

KLAS 4 NAAR AMSTERDAM

Net voor de toetsweek vertrok klas 4 vorige week naar Amsterdam voor een bezoek aan het Paleis op de Dam en het Allard Pierson museum.

Tijdens de lessen Klassiek Culturele Vorming hadden de leerlingen de excursie voorbereid, zodat ze goed beslagen ten ijs kwamen. In het Paleis op de Dam hielden de leerlingen spreekbeurten over al het moois dat daar te zien is. Het Paleis is namelijk een classicistisch gebouw met tal van verwijzingen naar de Romeinse oudheid. Veel verhalen die in de lessen waren behandeld, zijn daar te zien.

In het Allard Pierson Museum kregen de leerlingen een rondleiding. Dit museum is onlangs verbouwd en opnieuw ingericht, zodat de mooie klassieke collectie nog beter tot haar recht komt. Onder andere bezochten de leerlingen de “gipsen zolder”, waar afgietsels staan van Romeinse en Griekse beelden. Ooit stonden deze beelden in de diverse kunstacademia in den lande en toen ze uit de mode raakten, kwamen ze terecht in het Allard Pierson museum. Aan de hand van deze beelden is de ontwikkeling in de beeldhouwkunst goed uit te leggen. De leerlingen wisten tijdens deze rondleiding hun gidsen te imponeren met hun eigen kennis.