12 oktober 2018

Klas 2 ziet sterren: planetarium

Alle 2e klassen hadden onlangs een natuurkundeles in een mobiel planetarium, gegeven door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sterrenkunde komt niet aan bod in de boeken van natuur- en scheikunde in klas 2, maar omdat het zo interessant is en heel veel leerlingen ontzettend nieuwsgierig zijn naar sterrenkunde wilde Celeanum daar graag iets meer mee doen.Het mobiele planetarium van de Nederlandse Onderszoeksschool voor Astronomie biedt een geweldige gelegenheid om leerlingen allerlei dingen te leren over de sterren.

Leerlingen kregen deze les in een grote opblaasbare koepel, waar de hemel op het plafond werd geprojecteerd. De uitleg werd gegeven door een student sterrenkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Van alles kwam aan bod: ons zonnestelsel, planeten, sterren en sterrenstelsels. Met grote aandacht van de leerlingen en veel enthousiasme van Maik werden allerlei dingen over ons heelal uitgelegd en werden vragen beantwoord. Van dingen die redelijk dichtbij onze aarde te vinden zijn tot objecten op grote afstand van onze aarde.

De leerlingen kwamen met verhitte gezichten en een flinke dosis kennis weer naar buiten. Een zeer geslaagde les sterrenkunde.