10 februari 2016

Klas 2 excursie Nemo

Onlangs gingen de klassen 2C, 2D en 2E op excursie naar Science Center NEMO in Amsterdam. In dit science center konden de leerlingen actief bezig zijn met exhibits waarvan je iets leert, maar waar je ook iets moet doen.

Het bezoek is ook ter inspiratie voor de exhibits die de leerlingen zelf gaan bouwen. De komende tijd gaan zij in groepen van vier leerlingen een exhibit bouwen in de technieklessen.

Op vrijdagmiddag 15 april van 14.30 – 15.30 uur maken zij daarmee op de locatie Westerlaan een eigen Science Center op School. U bent daar van harte voor uitgenodigd.