19 januari 2015

Klas 1 op zoek naar Romeinen

De toetsweek is nog bezig. Ter ontspanning is er voor de onderbouw in deze week één dag toetsvrij. Zo stond voor de helft van klas 1 afgelopen donderdag en voor de andere helft vrijdag geheel in het teken van de Romeinen.

De dag bestond uit een excursie en gedeelte op school. De excursie ging naar museum Valkhof in Nijmegen. In de Romeinse tijd heette Nijmegen Noviomagus. De leerlingen gingen op zoek naar sporen van de Romeinen. Ze leerden tijdens een workshop archeologie hoe ze opgegraven scherven konden dateren. In de collectie van het museum deden ze een puzzeltocht, waarbij ze bijvoorbeeld ontdekten hoe Romeinse soldaten eruit zagen en hoe Romeinen begraven werden en welke grafgiften ze mee kregen, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht of status.

Schrijven als een Romein

Op school leerden de leerlingen meer over schrijfgerei bij de Romeinen en over hoe Romeinen gekleed gingen. Onder leiding van de docent Techniek gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een tabula cerata, een ’tablet’ met opstaande randen waarin bijenwas werd gegoten. Een secuur werkje. De leerlingen moesten zagen, plakken en schaven en tot slot werd de hete was in het plankje gegoten. In de gestolde was schreef de Romein met zijn stilus een boodschappenlijstje of deden de kinderen schrijfoefeningen. Dit is een soort pennetje dat vergelijkbaar is met het pennetje bij sommige notebooks. Een tabula cerata is dus eigenlijk een soort Romeinse iPad. Tot slot maakten ze nog een fibula; een Romeinse kledingspeld.

Romeinse kleding

Als laatste onderdeel van het Nijmegenproject leerden de leerlingen over Romeinse kleding. Ze mochten deze kleding aantrekken en als echte Romeinse mannen en vrouwen op de foto. Onze docent drama maakt hier binnenkort een mooie collage met een filmpje van. Houd de website en Facebook in de gaten voor het resultaat!