19 januari 2016

Klas 1 op excursie naar Noviomagus (Nijmegen)

Op vrijdag 15 januari heeft klas 1 de oudste stad van Nederland bezocht. Door middel van een veelzijdig programma maakten de leerlingen kennis met verschillende facetten en tijdperken van de stad Nijmegen. We hebben een bezoek gebracht aan Museum het Valkhof, de restanten van de Valkhofburcht met de schitterende middeleeuwse Valkhofkapel uit de tijd van Karel de Grote, en het monumentale stadhuis.

In het stadhuis hangen wandkleden die dateren van de Vrede van Nijmegen in de 17e eeuw. Op de wandkleden konden de kinderen twee klassieke thema’s herkennen. In het museum hangen de wandkleden met een aantal Metamorfosen, zoals ze verteld zijn door de Romeinse schrijver Ovidius, in het stadhuis hangen de wandkleden waarop scenes afgebeeld zijn van Dido en Aeneas, het epos van de Romeinse schrijver Vergilius.

Museum Het Valkhof heeft naast een collectie oude en moderne kunst een archeologische collectie: een verzameling van voorwerpen die in de meeste gevallen gevonden zijn in en rond Nijmegen. Vier eeuwen lang was Nijmegen (Noviomagus) de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. In het museum kregen de leerlingen afwisselend een speurtocht door de vaste collectie en een schervenworkshop, waardoor ze kennismaakten met de beginselen van de archeologie. Daarnaast de hebben we de interactieve (tijdelijke) expositie ‘High Tech Romeinen’ beleefd.

We kijken terug op een drukke maar afwisselende dag met voor elk wat wils.